Själv presentation ett mänskligt behov

Att vilja presentera sig själv fördelaktigt är nog vad dom flesta av oss vill göra. Men hur kommer vi fram till vad som är fördelaktigt? Med en god självkänsla som grund utgår vi säkerligen från kriterier på egenskaper som vi själva tycker är positiva. Men när självkänslan är låg, ja då söker vi ofta efter…

Biceps saknar synförmåga

Ibland undrar man om vissa tror att man blir vältränad av att bara vistas på ett gym. När jag rest runt i världen och besökt olika gym har jag inte kunnat låta bli att observera hur andra spenderar sin träningstid. Jag insåg exempelvis att jag hinner med minst 4:1 repetitioner på grund av att jag…

Min fula kropp

Redan 1971 genomförde man en vetenskaplig studie i Sverige (Nylander, 1971) som konstaterade att 24% av de dryga två tusen fjortonåringar som tillfrågades sa att de kände sig feta. Av dessa gick 10% på diet. Som alltid blir det en fråga om hönan eller ägget först men jag har svårt att tro att så många…

Kvinnor mer benägna att äta sjukligt ortorektiskt

Det har visat sig i en vetenskaplig studie av Jana Strahler (2019) att kvinnor är mer benägna än män när det kommer till att äta sjukligt ortorektiskt. En annan studie (Oberle et al, 2016) visar på ett samband mellan ortorexi och narcissism samt perfektionism. Det händer en hel del på ortorexifronten numera. Många som vägrat…

Alla tycker inte om dig

Svårsmält men ett påstående som ofta bekräftas med lite livserfarenhet. Om du förbehåller dig rätten att ogilla vissa personer bör du låta samma premisser gälla för andras uppfattning om dig. Faktum är att det är ganska befriande när man inser att man inte bör sträva efter att bli omtyckt av alla.  Fördel de som liknar…

Konsten att tro på sig själv

Ibland känner jag mig sorgsen när jag möter personer som har en stark inre styrka utan att vara medveten om det. Om man inte vet att man är stark blir det en omöjlig uppgift att vara det. Självtillit handlar om att tro på sin egen förmåga att kunna hantera ovana eller okända situationer.  Det handlar…

Självtjänande Attribut och tankebanor

Vi vill se bra ut Self-serving bias begreppet myntades av Heider och beskriver hur vi människor har en benägenhet att vilja framhäva oss själva i god dager. Undantaget från detta är de som är deprimerade som gör precis tvärtom det vill säga framhäver andra och ser ner på sig själva. En positiv effekt av att…

Själv presentation ett mänskligt behov

Att vilja presentera sig själv fördelaktigt är nog vad dom flesta av oss vill göra. Men hur kommer vi fram till vad som är fördelaktigt? Med en god självkänsla som grund utgår vi säkerligen från kriterier på egenskaper som vi själva tycker är positiva. Men när självkänslan är låg, ja då söker vi ofta efter…