Du ser vad du förväntar dig att se

on

Selektiv perception brukar man kalla det faktum att man sällan iakttar någonting objektivt utan en förutfattad mening. Du har kanske upplevt fenomenet när man läser ord som är felstavade men inte lägger märke till felet. Man läser ändå det ord som man förväntade sig att det skulle vara.

Lade du märke till korten på bilden? Såg du att något var fel? Två forskare, Jerome Bruner och Leo Postman, genomförde försök där personerna fick se liknande kort, men med ett av dem manipulerat, i det här fallet svart färg på hjärter tre. Få personer uppfattade att något var fel men när man blev varse det, hade man olika strategier för att förklara varför.

yvonnelin_different peoopleVi har helt enkelt olika strategier för att förklara oss. En reaktion är helt enkelt förnekelse. Man vägrar att inse att något var fel. En annan reaktion är lite mer av en kompromiss. Man säger att färgen inte var helt svart utan gråaktig, formen var inte riktigt som ett hjärta osv. En del blir upprörda för att de ”blev lurade” och andra uppfattar helt enkelt manipulationen.

I vårt vardagsliv förekommer selektiv uppfattning hela tiden. När två personer uppfattat något på olika sätt kan båda två vara övertygade om att just de man själv såg var korrekt. Tyvärr är det så att vi har fel så ofantligt många gånger när vi ser eller hör saker. Några som vet detta av erfarenhet är brottsutredande poliser.  Vittnen är ofta övertygade om att det var en viss färg på håret, kläderna, längd på personen osv. men vittnesmålen överensstämmer sällan mellan alla vittnen.

Så en god idé är kanske att inte alltid vara så övertygad om sin sak. Kanske bör man vara öppen för att ens bakgrund och erfarenhet ofta färgar vad vi tror oss uppleva.

Kommentera