Socker beroende ur ett vetenskapligt perspektiv 

En färsk studie om sockerberoende visar att det inte finns ett vetenskapligt stöd för sockerberoende hos människor. Mot bakgrund av att sockerberoende inte kan styrkas vetenskapligt, avråder författarna till att termen ”sockerberoende” introduceras  i vetenskaplig litteratur eller i allmänna råd alldeles för tidigt. 

Fetma på grund av socker saknar stöd

yvonnelin_kost_ortorexi_fatmanFetma och övervikt är fortsatt stigande och i dess kölvatten har framförts idéer om att överkonsumering av mat beror på ett underliggande ”matberoende”.  En populär idé är att socker skulle vara den faktor som leder till neurologiska förändringar liknande de som förekommer vid ett beroende.

Endast på djur efter föregående sockerrestriktion

Författarna till den här litteraturstudien har granskat studier på mat- och sockerberoende samt sockrets beroendeframkallande förmåga. Man fann att vissa djurförsök gjorts på området där sockerberoendeliknande beteende, såsom hetsätning förekommit. Däremot gällde detta endast djur och i en kontext där tillgång till socker dessförinnan begränsats och inte på sockrets neurologiska effekter.
Referens:
Weswater, ML., Fletcher, PC., & Ziauddeen, H. (2016). Sugar addiction: the state of the Science,  Eur J Nutr. 
Länk:
Eur J Nutr. 2016 Jul 2.

 

Kommentera