Hälsa på jobbet

on

yvonnelin_grupparbeteHälsa på jobbet

Idag har jag varit på KI och lyssnat och debatterat om hälsa från olika ansatser. Många ansåg att man gör alldeles för lite för att förbättra hälsa och välmående på arbetsplatsen och tyvärr visar alltför många studier en avsaknad på resultat av de satsningar som man gjort hittills. Ett av problemen verkar vara att man försöker få in allt på en och samma gång. Man ska förbättra kommunikation och ledarskap samtidigt som stressen ska reduceras, mobbning förebyggas och samarbete och delaktighet ska främjas. Sedan ska det finnas stöd och närvarande chefer, arbetet ska tydliggöras och roller och ansvar finjusteras. Arbetet ska anpassas i kvalitet och kvantitet och tidsramar ska göras hälsosamma.

Yvonnelin_deppFörändringar kan öka stressen

Det går osagt att alla ovannämnda insatser är viktiga för att begränsa ohälsa men man måste kanske ta en sak i taget. Att göra alltför stora förändringar på en gång kan istället medföra en ökad stress för de som inte har tid för mer uppgifter eller ork för att förändra med stora steg. Kanske är de goda men vida idéerna en anledning till att resultaten uteblir.

”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket” ett gammalt hederligt talesätt som kanske någon minns.

Kommentera