Grrrr på Utbildningsradion UR

 En tränare och två elever. Var fanns faktagranskningen. ”Om man äter onyttigt och för mycket socker å sånt blir det fel i systemet” säger den så kallade tränaren. Vilket system då mer exakt?  Hur är det möjligt att UR skickar budskap som är åt fanders? Som kampsportare kan man bara gråta när man ser en hurtig ledare be en helt ny novis att slå för fullt på en säck. Hon har ingen koll på vad det innebär för hälsan uppenbarligen. Att hon sedan lärt sig välta däck och göra Burpees visar enbart på mindre bra val för de hon hade framför sig. Klämkäckt.  Producenter av hälsokost har numera begränsnngar för att utlova hälsoeffekter som man inte har vetenskapliga belägg för. När kommer det inom kost och träning månntro?

Tack och lov att alla intervjuade vanliga människor på stan hade koll på vad god hälsa innebär.

Kommentera