Beslutsångest

on

Den svältande hjärnan tappar mycket av sin precision i beslutsfattandeprocessen. Istället för aktivering av ett par av hjärnans cortexområden, aktiveras fler områden än nödvändigt hos en anorektisk hjärna. Det är inte ovanligt att en anorektiker eller ortorektiker spenderar mer än en timme för att fatta ett beslut om vilket livsmedel som ska köpas. Ibland lämnas besluten därhän och det blir inget köp helt enkelt.

Kommentera