Maktmissbruk baseras på hierarki

on

Det är omöjligt att undgå diskussionerna om maktstrukturer i samband med #metoo rörelsen. Människor tar sig makt när den erbjuds och hierarkiska organisationer gör det lätt för den som vill ha makt. Under förutsättning att man skaffar sig det som behövs naturligtvis.

Vissa yrken kräver hierarki – andra inte

Militära organisationer har klart och tydligt uttalat vem som bestämmer och i vilket läge. Sjukvården likaså. I dessa organisationer finns det goda anledningar till varför beslutsfattare måste tydliggöras men varför en hierarkisk organisationsstruktur i kulturens värld? Eller i skolan heller för den delen (även om jag själv tycker att rektor bör stå starkt i sin övertygelse när de blåser). Men ingen student ska behöva hålla tyst i rädsla för att få sämre betyg. Ingen anställd, oavsetett organisation, ska behöva utsättas för maktmissbruk och acceptera detta för att personens makt utgör ett hot mot ens existens.

Bang, bang blir boomerang för eller senare

Forskningsvärlden är minst sagt positionsstyrd. Kritisera, tala högt och pinka uppåt och du kan vara säker på att du inte får dina anslag. Vissa forskare är livegna i det att man måste brinna för forskning (och kanske brinna upp på kuppen) så till den grad att man accepterar 12 timmarsdagar till en lön på miniminivå. Trygghet – knappast. En räcka projektanställningar verkar vara tradition och många får dessutom se sina studier pyntas med namn på personer som inte ens medverkat i undersökningen.

Så; proffessorer, överläkare, verkställande direktörer, teaterchefer, rektorer, majorer och överstar –

Att inneha en position med beslutsrätt som påverkar andra människor är ett förtroende. En del verkar ha missuppfattat konceptet att man är tillsatt för andras bästa och inte för att tillskaffa sig själv njutningar och/eller framgång på andras bekostnad. 

Kommentera