Återfall är inte plattfall

Återfall inom ätstörningar och/eller ortorexia atletika händer då och då. Många väntar för länge med att ta hjälp igen eftersom man känner sig skamsen och misslyckad. Det finns ingen anledning att skämmas för att man blir sjuk helt oavsett vilken gång i ordningen det är. Det viktiga är istället att ta hjälp och sätta fokus på varför man fick ett återfall samt se till att samma orsak elimineras.

Man mår ju så bra

Under mina år som behandlare kan jag se att den vanligaste orsaken är att man inte går färdig hela behandlingen. Antingen för att man skrivs ut för tidigt eller för att man slutar självmant eftersom ”man mår så bra nu”.  Många underskattar även de varningar som man får när det gäller att inte utsätta sig för påfrestande miljöer innan man är helt frisk.  Jag använder ordet ”frisk” eftersom man definitivt kan bli helt frisk.

Att sluta för tidigt har sina skäl

För de som kommer till Ylab är det oftast svårast att motivera till de sista tre månaderna vilka är just de där man verkligen förebygger återfall. Ätstörningar och ortorexi har luriga tankar som stegvis påverkar en att ta större och större risker. För att bli frisk och fri bör alla sjuka tankar vara borta, exponering av olika miljöer slutfört, utsättning av mediciner klart och inte minst lugn och harmoni vara stabilt.

Innerst inne vet man att man glider tillbaka

Hjälpen finns när du behöver den

Den som får ett återfall är ofta medveten om det ganska tidigt. Man känner igen tecken på symtom (vilket man inte gjorde den första gången man blev sjuk) men beklagligt nog föröker man ignorera dom. Det är bättre att ta kontakt en gång för mycket än en gång för lite. Tidigt återfall vänder man enkelt.  Den som kör ner sig i botten (vilket händer om man inte bryter förloppet) får göra om resan igen vilket känns tungt naturligtvis. Men, det går betydligt snabbare är min erfarenhet för kunskapen och erfarenheten finns ju trots allt kvar.

Tveka inte att ta hjälp igen. Det är du värd. 

Kommentera