Qigong för stillasittare

Här är några riktigt klassiska ”klappövningar” från den del av qigong som syftar till att pigga upp. Annars är det vanligare med ”lugna ned övningar”. Det är bara att börja klappa händerna och därefter klappa sig själv i rask takt nedåt på benens insidor för att sedan gå uppåt längst benens utsidor. När man kommit…

Svältsymtom är inte att leka med

En gång i tiden kunde man genomföra vetenskapliga studier på svält. Idag vore det omöjligt eftersom man aldrig skulle få etiskt tillstånd för att göra det eftersom svält innebär att man riskerar försökspersonernas hälsa. Det var just vad som hände en gång i den så kallade Minnesotastudien. Men vi vet hur som helst en hel…

Hälsa på nätet

Det har blivit allt vanligare att man söker svar på sina hälsofrågor via farbror Google istället för farbror doktorn. Personligen tycker jag att det är helt underbart att man kan söka information om det mesta via nätet, inklusive vetenskapliga artiklar som man förr i tiden fick gå till biblioteken för. Men snabbsökandet medför även risker…

”Lazy Karma” och inlärd hjälplöshet

En pessimistisk syn på livet kan så gott som alla ha någon gång i livet. När den pessimistiska synen däremot kvarstår under en längre tid förändrar den vårt sinnesläge och vi löper risk att bli depressiva. Långvarig depression kan i sin tur leda till vad man kallar en inlärd hjälplöshet. Att tillskriva makt till yttre…

Konsten att reglera sina känslor

Känslor gör oss mänskliga När vi hamnar i en situation som berör oss väcks känslor. Kanske känner vi oss glada eller kanske blir vi rädda men oavsett vilken känsla det rör sig om så visas det i våra kropp uttryck. Framför allt kan vi se i någons ansikte om de känner vrede, glädje, avsky eller…

#metoo traumatiska minnen

Känslor förstärker episodiska minnen När vi upplever något starkt känslomässigt brukar det tendera till att förbättra minnet av själva händelsen. Kanske var det musiken som spelades första gången man förälskade sig som man minns eller så var det duken på bordet, vädret eller något annat man minns. Vi minns ofta våra händelser bättre när vi…

Psyket och maten

Historiskt steg framåt om maten och psyket – står det att läsa i svenska dagbladet 22 oktober.  Därefter följer en ingress som lyder ”Skräpmat kan leda till psykisk ohälsa och rätt kost kan hjälpa mot depression”.  Luddiga formuleringar kan leda till onödig oro Det är bra att man börjar uppmärksamma att mat och psykisk hälsa…

Vegodieter och depressioner

Vegankost kan öka depressiva symtom hos män Vegetarisk kost kopplas ofta ihop med hälsosam livsstil och som fördelaktigt för hjärta och kärl. Däremot är mindre känt gällande konsekvenser som påverkar det psykiska välbefinnandet. I en nyligen publicerad studie (Hibbeln, Northrstone, Evans, & Golding, 2017) undersöktes eventuellt samband mellan vegetarisk kost och depressiva symtom bland män….

En miljon svenskar är deprimerade

Tjugo procent av befolkningen går på antidepressiva mediciner. Ett barn i veckan tar livet av sig. Numera har 5-9 åringar börjat få antidepressiv medicin. Vart är vi på väg??  I de lugnaste vatten Vi lever i ett land utan krig eller naturkatastrofer och ändå är vi mer deprimerade och har fler självmord än andra länder….