Måste jag träna 8 timmar i veckan nu?

on

yvonnelin_träning_content runnerSVD redogjorde härom dagen för en ny vetenskaplig rapport som hade rubriken  ”Physical Activity and risk for breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart desease, and ischemic stroke events”. Den här rubriken kan jämföras med SVD:s ”Optimala dosen träning betydligt högre än väntat”.

Än en gång blandas fysisk aktivitet ihop med fysisk träning

Veckan som gick hade jag inlägg om begreppsförvirring mellan fysisk aktivitet och fysisk träning och ett annat om olika perspektiv. Artikeln i SVD är ett utmärkt exempel på dessa två fenomen. Den vetenskapliga artikeln belyser minskad risk för ovan nämnda sjukdomar, beroende på dos av fysisk aktivitet (inte träning med andra ord).

yvonnelin_träning_hälsa_grrr_golf crawlDos och respons

Dos och respons är vanligt inom medicinsk forskning eftersom mediciner doseras till bästa effekt för personen i fråga. Det är inte alltid mer som är bättre vilket även var fallet i den här studien. Frågan om hur mycket man bör röra på sig (inte nödvändigtvis träna) för att minska risken för våra vanligaste folkhälsosjukdomar är angelägen men det gäller att tolka resultat och rekommendationer korrekt.

Lagom dos är ett nyckelord

Vad man fick fram i denna gigantiska sammanställning av 174 studier mellan 1980 och 2013 var exempelvis att de som gick från inaktivitet till WHO:s rekommenderade nivå på 600 MET minuter/vecka minskade risken för hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, bröst- och koloncancer med 2%. Sexhundra METS-minuter motsvaras av cirka 150 minuter snabb promenad i veckan menar man. Den bästa effekten (läs största minskningen av risk för de sjukdomar man undersökte) fann man för de som gick från 600 till 3600 MET-minuter/vecka. Risken minskade då med ytterligare 19%. En annan poäng var att det inte blev mindre och mindre risk ju högre dos fysisk aktivitet.

Ekonomiska perspektiv styr rubriker

yvonnelin_money chaseRubriken ”Optimala dosen träning betydligt högre än väntat” är inte det resultat som den vetenskapliga studien kommit fram till. Men märk väl, det är inte fakta utan sälj som beaktas vid rubriksättning. Det är som regel inte journalisten själv som sätter rubriken. I det här fallet är själva artikeln väl översatt och tolkad men rubrik och inledning är dessvärre inte det. Rubriken kan tolkas som att man måste träna fem gånger mer än WHOs rekommenderade 30 min/dag fysisk aktivitet. Det vore förödande för många. Om man tror att man ska öka dosen fem gånger och att det gäller träning, skulle ju det innebära 3 timmar träning om dagen!  Detta är en grov feltolkning.

Dosen daglig fysisk aktivitet kan med fördel öka

yvonnelin_träning_hälsa_grrr_101 För många handlar det om att de 150 minuters fysisk aktivitet (trappor, raska promenader, städning, trädgårdsarbete etc) i veckan (600 MET-minuter), kan med fördel öka till cirka 120 minuter per dag.  Studien garanterar inte hälsoförbättring utan man har studerat minskning av risk för sjukdom. Det är en väsentlig skillnad värd att notera. SVD skriver att den optimala ökningen motsvaras av 17 timmar lätt motion (oklart om man menar fysisk aktivitet) eller 8 timmar hårdare träning. Men; vad betyder hårdare träning? Definitioner, definitioner…

yvonnelin_träninghälsa_grrr_benefit costHård träning tas med en nypa av salt

Är det verkligen så att 8 timmars hård träning i veckan är att rekommendera för alla åldrar? Det finns ju även andra folkhälsosjukdomar att beakta, såsom exempelvis ryggbesvär, något som 40% av vår befolkning lider av. Hård träning (hög intensitet / hög belastning) kan vara nog så påfrestande för både kropp och psyke.

Orimliga krav får ofta en negativ effekt

För höga krav tenderar till att ge negativ hälsoeffekt när man inte klarar av det. Skaderisk föreligger och vi får ofta ett dåligt samvete om vi inte genomför det som krävs av oss. Lägg ribban högt och de flesta kommer att gå under den. Vi har nog med träningshets idag så läs rekommendationer med förnuft; rör på dig dagligen (helst när det är naturliga inslag i vardagen) men låt inte hela livet styras av att dämpa förväntansångest för sjukdom med träning.

 

 

Kommentera