Bod Pod vs BMI för fettmätning

on

yvonnelin_graph-bf-bmiBMI eller BodPod.  vad är bättre för att mäta kroppssammansättning och därmed övervikt och undervikt?
För mig och mina kollegor på Ylab är svaret självklart. BMI är en mycket dåligt instrument för att svara på frågor om över-, eller undervikt hos en individ. Bilden i detta inlägg är fragment av data från Ylabs egna mätningar. Det framgår klart och tydligt att BMI och dess kriterier, för till exempel undervikt – ger en mycket skev bild.

Förklaringar till bilden
Den svarta horisontella linjen motsvarar BMIs underviktsgräns (oavsett kön). De vertikala linjerna visar underviktsgräns för män (blå) och kvinnor (röd). Räknar man antal ”prickar” under BMI gränslinjen – ser man att de är betydligt färre än de som faller under den vertikala röda linjen.

Kommentera