Stress, koffein och alkohol

Yvonnelin_depp

Vad betyder stress egentligen?

Ordet stress har blivit så allmängiltigt så att uttrycket ”vara stressad” numera görs synonymt med att känna sig jäktad, vara i tidsnöd, vara orolig, känna prestationsångest för att ge några exempel. Man kan även höra olika perspektiv på stress beroende på om man talar med en lärare, en läkare, en psykolog, en HR eller en fysiolog. Så det är inte lätt att vara en vanlig människa som försöker förstå vad man egentligen menar.

Ett fysiologiskt perspektiv

Idag är en dag för det fysiologiska perspektivet på stress. Låt oss börja med den första definitionen som handlade om materians hållfasthet. Det var fysiker som testade olika materia för stresstålighet med andra ord. Därefter var detmannen som myntade begreppet stress i ett psykosocialt perspektiv, Hans Seyle. Han menade lite förenklat, att stress var kroppens ospecifika fysiologiska svar på en belastning.

yvonnelin_cortisol-timeKortisolets cykliska förlopp

Huruvida svaret är ospecifikt eller ej kan diskuteras men vad man vet med säkerhet är att binjuren utsöndrar kortisol när man upplever sig pressad. Kortisol ökar vakenheten och ger oss ett bättre fokus och uppmärksamhet kortsiktigt. Det utsöndras i olika mängd under dygnet med en topp cirka en halvtimme efter att vi vaknat. Kortisol förekommer i högre utsträckning i samband med intag av koffein och alkohol.

Sömnbesvär är en av flera konsekvenser

yvonnelin_klarvakenEftersom höga halter kortisol i blodet gör en klarvaken är det ingen god idé att dricka koffeindrycker eller alkohol innan man går och lägger sig. Insomningstiden kan förlängas, undantaget gällande alkohol, men sömnen blir ytligare. För den som tränar och behöver sin återhämtning bör man fundera både en och två gånger över vilka  drycker man dricker innan sänggående. Att hinka litervis av speeddrycker kan pigga upp men själva tröttheten kan komma på grund av höga kortisolhalter. Bättre att ta reda på orsaken än att dämpa symtomen med andra ord. Faktorer som påverkar kortisolhalterna i motsatt riktning är bland annat sommartid och vissa faser i menstruationscykeln.

Att mäta kortisol

Hur kan man då mäta kortisol? I princip på tre huvudsakliga sätt, genom blod-, urin- eller salivprov hos en läkare. En stressad person har, i alla fall inledningsvis, ett högre blodtryck, puls och andningsfrekvens vilket kan noteras av personen själv.

Skillnad mellan stress och oro

Personligen gör jag skillnad mellan stress och ångest även om en del fysiologiska biomarkörer är desamma. Att vara stressad är för mig (i ett vardagsperspektiv) att känna sig jäktad på grund av tidsnöd. Ångest i sin mildare grad, det vill säga att vara orolig innefattar som jag ser det även rädsla. Det är för mig en väsentligt skillnad, framför allt när man ska göra något åt saken.

 

 

Kommentera