Hormonell effekt efter snabb viktminskninng inom Fitness

on

Studiens syfte var att undersöka effekten av en fyra månader lång viktminskningsdiet för fitnesstävlande kvinnor med normal vikt.

Metod

Total deltog femtio personer varav 27 tävlingsförberedande (27.2 ± 4.1 år) och 23 i kontrollgrupp (27.7 ± 3.7 år). Negativ energibalans uppnåddes genom minskning av kolhydrater i kombination med aerob träning. Fettintaget begränsades, proteinintaget bibehölls högt och regelbunden styrketräning genomfördes. Triangulering med DXA, kaliper och bioimpedans användes som mätinstrument .

Resultat

Resultaten visade en tolvprocentig nedgång i vikt men 35-50% minskning av fettvikt. Detta föranledde en hormonell förändring med minskad förekomst av testosteron, östrogen, skölkörtelhormon T3 samt Leptin. Det tog 3-4 månader att återställa balansen genom minskad aerob träning och ett ökat energiintag.

Kommentar: Observera att studien visar ett resultat vid akut (snabb och intensiv) viktminskning och kan inte anses gällande för långvarig negativ energibalans som föranlett låg fettprocent under en längre tid.

Referens: Hulmi, J. et al., (2016). The effects of intensive weight reduction on body composition and serum hormones in female fitness competitors, Front. Physiol. | doi: 10.3389/fphys.2016.00689

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2016.00689/abstract

 

 

 

Kommentera