ORTOREXIA NERVOSA STUDIE

Intressant studie oM ortorexia nervosa Ortorexia nervosa karakteriseras av en fixering vid nyttiga livsmedel i syfte att undvika ohälsa. Till skillnad mot ortorexia atletika innefattar Ortorexia nervosa inte träning och är inte heller kopplat till kroppsideal och/eller viktminskning (Dunn & Bratman, 2015).  ORTOREXIA NERVOSA, BMI OCH PERSONLIGHET En nyligen publicerad studie undersökte om ortorexia nervosa…

Minskar ångest vid viktuppgång?

Behandling för självsvält av typ Anorexia utgår oftast från en systematisk och kontrollerad viktuppgång. Detta sker dels genom intag av ett fast antal måltider med beräknad mängd per dag samt avhållsamhet från fysisk aktivitet. Anorexiabehandling har mycket blygsam framgång på lång sikt och vetenskapliga studier visar att symtom som ångest kvarstår efter avslutad behandling. Ångestminskning…

SVD artikel om Ortorektiskt beteende

I dagens Svenska Dagbladet finns en artikel under rubriken ”Folk tror att de är hälsomedvetna när de väljer laktosfritt”. Personligen känns det bra när man inte längre är ensam i uppfattningen att undvikande av diverse kost kan vara mer skadligt än nyttigt. Nutritionisten Kristina Andersson som skrivit boken Clean Eat och tidigare arbetade ihop med…

Hormonell effekt efter snabb viktminskninng inom Fitness

Studiens syfte var att undersöka effekten av en fyra månader lång viktminskningsdiet för fitnesstävlande kvinnor med normal vikt. Metod Total deltog femtio personer varav 27 tävlingsförberedande (27.2 ± 4.1 år) och 23 i kontrollgrupp (27.7 ± 3.7 år). Negativ energibalans uppnåddes genom minskning av kolhydrater i kombination med aerob träning. Fettintaget begränsades, proteinintaget bibehölls högt och regelbunden…

Östermalm Magasin om Ylab

I nummer 23 vilket är just nu finns en artikel om Ylab för dig som är intresserad. En riktigt duktig journalist fick ihop en mängd information på ett bra sätt tycker vi.

Inget belägg för att genetiska hälsorisktester förbättrar livsstil

Information om sannolikhet att bli sjuk Under det tidiga 2000-talet i Nordamerika, inleddes en period som ofta kallas för ”early detection trend”.  Trenden kom några år senare till Sverige och även här etablerades kliniker som erbjuder ultraljud, magnetröntgen med mera för att upptäcka sjukdom i ett tidigt skede. Syftet är att undgå att dö i…

SBU rapport hetsätning

Både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget. Vid hetsätningsstörning tappar man kontrollen över ätandet och äter mycket fort, äter trots att man inte är hungrig eller tills man är obehagligt övermätt. Det liknar bulimi, men personer…

Hur mycket är en människas liv värt?

Jag läste Svenska Dagbladet den 23/6 och uppmärksammade två artiklar som paradoxalt nog kom på rak följd. Den första handlade om ”Fartblinda myndigheter bränner miljoner” och den andra lydde ”Vårdkaoset kan kosta oss liv”. Chefen för Försäkringskassan meddelar att de blåst 81 miljoner på ”det vi inte kan ta tillvara och som inte har något…