Legitimation legitimerar

Jag minns när idrottshögskolor fick för sig att de skulle bli mer akademiska. Varför vet jag inte. Kanske för att få en högre status men summan av kardemumman blev att man utökade beteendeinriktade och pedagogiska ämnen samt skar ner på fysiska aktiviteter. I ett fall innehöll en hälsopedagogutbildning endast 7,5 hp tillämpad fysisk aktivitet under tre års tid.

Marknadsanpassad praktik saknas

Som arbetsgivare blir man frustrerad när utexaminerade inte kan stå på egna ben, om än med lite kryckhjälp till en början. Fem hälsopedagoger anställdes och fick gå. De kunde helt enkelt för lite om för mycket. Handledning i tre månader är en illusion.

Legitimerad för vad?

Nu verkar det ha blivit samma fenomen som dyker upp inom sjukgymnastiken. Legitimerade sjukgymnaster med tre till fyra års utbildning kan inte behandla. Vad är det då man är legitimerad för? Forskning?

yvonnelin_students-cap_Akademia i mitt hjärta men tillämpning i min hjärna. Utan den senare stannar Sverige. 

Kommentera