Stress eller oro

on

 Många tycks blanda ihop begreppen stress repektive oro. Stress handlar som oftast om att det råder obalans mellan tid och uppgift. Med andra ord, man känner sig jäktad och har svårt att hinna slutföra vissa uppgifter i tid.

yvonnelin_anxietyOro, å den andra sidan handlar om att vara rädd. Från ett pirr-stadium till fullbordad ångest med tryck över bröstet och svårt att andas. Både stress och ångest har liknande fysiologiska reaktioner men själva grundorsaken kan skilja sig åt.

Mer tid behövs vid stress, så varsla om att tidsramen inte håller alternativt att kvalitetskraven måste sänkas om deadline måste bibehållas. VId oro är lösningen att ta reda på vad det egentligen är man är rädd för. Om man inte utreder orsaken är man rädd för spöken som kanske inte ens finns.

Kommentera