Föredrag om Ortorexi på Linköpings Universitet

Sol och blivande psykologer

Vilken dag! Tjugo grader varmt och strålande sol mötte oss när vi parkerade bilen på campus. Överallt glada studenter som byggde tält och förberedde för festande. En fullsatt sal med blivande psykologer väntade på att få höra om Ortorexi och det fick de. I raketfart för tiden var satt till en timme och det är inte helt enkelt att få med identifiering, fysiologiska och psykologiska aspekter, upprätthållande mekanismer och inte minst vad man ska göra åt tillståndet,  på den begränsade tiden.

Speedo

Det blev USA tempo och frågor fick vänta tills efteråt. Och visst blev det frågor. Som vanligt några som var drabbade och en person som tyckte det var samma sak som anorexia. Hon kunde inte förstå varför anorexia behandling inte skulle kunna fungera på ortorektiker.  Hennes ståndpunkt klarnade när hon berättade att hon själv arbetade på en ätstörningsklinik.

Härlig gäng var det i alla fall som lyssnade intensivt och säkerligen kände sig befriade när jag sa att de skulle äta allt på kvällens fest. 

Kommentera