Viljan att nå ett mål påverkas av tränaren

En tränare som kan tränarskap planerar utefter den tränandes personlighet och karaktär.  Det som driver motivationen är skillnaden mellan det jag är och det jag vill vara. Eller, det jag kan och det jag skulle vilja kunna för den delen.

Diskrepans reduktion eller kreation

Man kan öka motivationen som tränare genom att teknikkorrigera gentemot en modell för hur det ska utföras. Inom idrott är det oftast tävlingsreglerna som avgör vad som är bäst utförande. Det här tillvägagångssättet brukar kallas diskrepans reduktion och är en form av feedback.

En annan variant för att motivera är via diskrepans kreation vilket innebär att man förtydligar fokus på mål och delmål. En feed forward så att säga.

Kommentera