Mötets vara eller icke vara

Möten är inte ett självändamål

Sverige har en förkärlek till möten. Som regel för att alla ska få vara med men långt ifrån alla vill vara med och då kanske framför allt på möten där inga beslut fattas. Vissa ser det som ett slöseri med tid. Sedan har vi motsatsen, det vill säga de som tycker att man alltid ska ha ett konsensus och inte känner sig bekväma med att någon enskild individ fattar beslut över ens huvud.

Fika är däremot väsentligt

Möten är inte ett självändamål. Man bör ha något viktigt att förmedla och låta resterande tid läggas på det arbete som man är tillsatt för att utföra. Det är en personlig uppfattning som inte delas av alla. Jag tror att strukturerade möten med konkreta syften och mål med rätt invalda personer är betydelsefulla. I övrigt tycker jag att ett ypperligt möte är det spontan fikamötet. Gör gott för både kropp och själ.

Kommentera