Nya riktlinjer för blodtryck

American Heart Association och American College of Cardiology har publicerat nya gränsvärden för högt blodtryck. Det nya gränsvärdet är 130/80 att jämföras med det tidigare 140/90. Den nya gränsen innebär att över hundra miljoner amerikaner har ett högt blodtryck som man anser bör behandlas.

Livsstil påverkar

Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt- och kärlrelaterade problem såsom stroke eller hjärtinfarkt. Vanligtvis medicineras patienter som uppvisar ett högt blodtryck men trenden går alltmer mot att läkare rekommenderar en förändrad livsstil. Mat och  motion är centrala faktorer som kan förbättras men märk väl att det i grund och botten handlar om en balanserad och varierad kost och motion. För lite mat till förmån för pulver och piller, ensidig kost eller ensidig och rigorös  träning kan ge motsatt effekt, det vill säga leda till försämrad livsstil.

Träna för livet kan straffa sig. Träna istället för hela livet.

Kommentera