Ketogen diet ökar välbefinnande med försämrar prestation

on

Låg kolhydrat, högt fett och ketogen diet blir allt vanligare bland tränande personer. Ofta i syfte att gå ner i fettvikt eller för att förbättra prestationsförmåga inom idrott. Det råder däremot inget konsensus rörande huruvida prestationsförmågan de facto förbättras eller ej.

En pilotstudie i Nya Zeeland undersökte fem uthållighetsatleter som fick genomgå en 10-veckor lång keto-diet.  Kroppssammansättning, tid till utmattning, maximalt syreupptag, peak power och olika tröskelvärden uppmättes vid start och slut. Resultaten visade på viktnedgång och ökat välbefinnande medan prestationsförmågan försämrades genomgående och framför allt försämrades förmåga vid högintensiv träning. Deltagarna var däremot benägna att fortsätta med dieten baserat på det välbefinnande som de upplevde.

 

Ref: Zinn et al., Ketogenic diet benefits body composition and well-being but not performance, J of the Intnl Soc of Sports Nutrition (2017).

Kommentera