Samband mellan ätstörningar och skador

on

yvonnelin_träning_ortorexi_anorexiaathleticaIdrottande kvinnor med ätstörningar drabbas ofta av symtomen låg fettprocent, frånvaro av menstruation och benskörhet.  De som har samtliga tre faktorer brukar gå under benämningen FAD Female Athled Triad som fastslogs före 2007. Flera studier har gjorts efter detta, bland annat när det gäller samband med muskel- och skelettskador. Man har funnit att unga hårt tränande kvinnor med FAD är överrepresenterade i fråga om skadefrekvens.

Man kan ställa sig frågan hur det står till med dagens ortorektiker och andra som späker sig, tävlar i extremt utmanande tävlingar och hoppar över vilan? På min arbetsplats har de flesta ortorektiker som vi möter inte längre någon mens och extremt låg fettprocent. Eftersom näringsbrist brukar följa på det bristfälliga träningsupplägget ser även vi en rad skador, framför allt stressfrakturer.

yvonnelin_träning_ortorexi_FADHur kunde det gå så snett att man i träningsdebatten inte lyckades förmedla att återhämtning är en viktig del inte bara för hälsa utan för att i överhuvud taget kunna förbättra prestationsförmågan.

Referens: Rauh, M. et al. (2010), Relationships among injury and disordered eating, menstrual dysfunction, and low bone mineral density in high school athletes, J. of Athletic training, 45(3), 243-253.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2865962/

Kommentera