Psykisk ohälsa frodas på Instagram

Instagram förstärker psykisk ohälsa

Nu kommer vetenskapliga studier som visar att vårt beroende av fitnessmodeller, exotiska resmål och perfekta upplägg sällan stämmer överens med vårt eget liv. Psykisk ohälsa i form av depression, ångest, sömnstörningar och kroppsfixering har hos unga personer visat sig drabbe de som är de mest frekventa användarna av sociala medier.

Instagram, som har över 700 miljoner användare, var det sociala nätverk som visade mest negativ effekt enligt en rapport från the UK´s Royal Society for Public Health (RSPH). Undersökningen omfattade 1500 personer mellan 14 och 24 år som fick uttala sig om hur —Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, and Twitter— påverkade deras hälsa.

Positivt och negativt matchades

Både positiva och negativa uppfattningar rapporterades men bara You-Tube hade en positiv netooeffekt enligt respondenterna. Samtliga av de övriga redovisade en negativ effekt. Framför allt var det Instagram som stod för negativa effekter gällande kroppsideal och ångest. En anledning var att användarna ofta jämförde sig med orealistiska bilder som manipulerats. Flickor och unga kvinnor kände sig kort sagt otillräckliga, i jämförelse med de filtrerade och justerade kroppar som visas upp på Instagram.  Att aldrig känna sig tillräckligt fin och att duga som man är kan vara bekymmersamt.

I kombination med fixering vid nyttigt ätande kan Ortorexi bli en konsekvens. 

 

 

 

Kommentera