Dagens debattinlägg i DI

Prioritera istället psykisk ohälsa

Dagens industri har idag ett debattinlägg om att motion bör ge rätt till skatteavdrag. Sverige ligger i topp tre i Europa när det gäller att vara fysiskt aktiva. Det är endast 4% som är helt inaktiva, 21 % som sällan är fysisk aktiva med 45% är det och 30 % mycket regelbundet. Behöver vi högsta prio här?

Motion i Sverige är billigast i Europa 

Gymkorten i Sverige är extremt billiga i jämförelse med övriga länder. Våra kort kostar 32,4 Euro jämfört med 41, 9 i övriga Europa.  Anledningen är till stor del beroende på att Friskis & Svettis, som har en tredjedel av landets utövare, med sina statliga subventioner som ideell förening kan dumpa priser.

Ett gymkort en månad kostar mindre än ett enda krogbesök. 

Psykisk ohälsa ökar däremot dramatiskt från 12 till 16% från 2015 till 2016. Det är enligt nya riktlinjer från Arbetsmiljöverket från april 2016, arbetsgivarens ansvar att sörja för psykisk ohälsa och att ingen har för höga krav eller blir kränkt på sin arbetsplats. Men vad med fritiden och hela livspusslet? Många har helt enkelt inte råd att få en terapibehandling vilket kostar 3 – 4000 kr per månad i skattade pengar.  Är det inte just här vi behöver sätta in statliga subventioner? Förebygga psykisk ohälsa i tid snarare än att avvakta sjukdom?

Ett enda besök till en psykoterapeut kostar 3 – 4 ggr mer en ett Gym-månadskort 

 

 

Kommentera