SVT om krav på reglering av PT

on

Döm om min förvåning när jag såg Mikhail Tonkonogi tala om vikten av att reglera fitnessbranschens PT. Samma man som för Högskolan Dalarna valde att stå utanför det arbete med nationella riktlinjer för personliga tränare som man inbjöds till 2011. Finns att beställa via sis.se / ickemedicinska tjänster.

SIS ledde arbetet och Konsumentverket är tillsynsmyndighet

Arbetet leddes av den officiella organisationen SIS Svenska Institutet för Standardisering. Ylab var initiativtagare till arbetet. En arbetsgrupp med representanter såsom GIH, Nordic Gym, Concept, Stac, Idrottsmedicinska Föreingen KI, Ylab med många fler arbetade ideell och transparent (vilket är ett krav) för att skapa dokument som faställde minimikrav, etikregler, säkerhetskrav med mera för PT och Testledare. Gruppen nådde konsensus (krävs att 100% samtycker) och dokumenten publicerades 2011.

Oseriöst eller ej att inte medverka till att höja PT standard?

Utöver Högskolan Dalarna valde SATS, Friskis, The Academy, PT School, Frisk, World Class med flera att stå utanför. En del hävdade att ”branschen inte står bakom” men alla var inbjudna och välkomna. Sanninge var kanske att man inte ville bli reglerad? Förhoppningsvis lär sig konsumenten att man bör fråga om den PT man väljer följer de nationella riktlinjer som SIS utfärdat. Nu finns det en myndighet som kan stödja konsumenten om denne far illa.

Kommentera