Balansträning för alla

Här är en serie som med fördel kan utövas av de flesta. Ju mer man sträcker på sig desto svajigare blir det vilket gör det svårare att hålla balansen. Ett knep är att andas ut när det känns som mest obalanserat.

Stå på ett ben och lyft det andra upp mot bröstet som bilden visar. Håll positionen och räkna till tio.

För därefter ner benet på insidan av låret. Håll kvar och räkna till tio.

Flytta därefter foten framför det andra benet som du böjer. Stå still och räkna åter till tio innan du tar ner benet, reser dig upp och upprepar sekvensen på motsatt sida. 

Kommentera