Kuriosa om vibrationsplattor

De första protptyperna tillverkades av forskare verksamma vid det forskningslabb i Moskva där jag och min man träffades en gång i tiden.

För idrottare med rörlighetskrav

Bakgrunden var att man med vibrationer kan slå ut muskelspolarna. Eftersom deras funktion är att bevaka snabba muskellängdförändringar och skydda leden för översträckning kunde man använda tekniken för att öka ledrörlighet. Målanvändare var elitidrottare som behövde förbättra rörligheten.

Ylab avvaktar

Ylab valde tidigt att inte ha några vibrationsplattor mot bakgrund av att man ännu inte vet vilka långsiktiga effekter regelbundna vibrationer kan ha på nervsystemet.

Kommentera