Behov att tillhöra påverkar relationer

on

Vi människor har olika grader av behov för att tillhöra en grupp. Det sägs att de som har ett starkare behov jobbar intensivare för att skapa goda relationer än de som har ett lägre behov. Ensamvargar verkar bry sig mindre om att skapa relationer men är samtidigt mindre oroliga än de som strävar efter tillhörighet.

Här hittar vi kanske ett av många svar till varför en del får en självbild som naggas i kanten när de mobbas eller utesluts ur en grupp.

Referenser bland andra: Leavy et al., (2013);

Kommentera