Världs omfattande studie om fysisk aktivitet

Steg per dag

En ny studie från Stanford University som inkluderade 717 000 personer visar att ingen nation kommer upp i ett medel på tio tusen steg per dag. Mest fysiskt aktiva nationer är Kina och Ukraina med i genomsnitt 6000 steg per dag. Därefter kommer Ryssland, Sverige, Spanien, Japan och Vitryssland med 5500 steg.

Förekomst av fetma

Man säger att fysisk aktivitet har ett samband med förekomst av fetma. Minst antal feta hittar vi i Kina, Japan och Taiwan.  Flest i Saudiarbaien, Sydafrika och USA i topp. Störst effekt på minskad risk för fetma av gåendet har kvinnor.

En mycket intressant artikel publicerad i den prominenta tidsskriften Nature.

Althoff et al., (2017). Large scale physical activity data reveal world wide activity inequality. doi:10.1038/nature23018.

Kommentera