Korruption, doping och andra pinsamheter

on

Idag har jag lyssnat på föredrag om Good Governance tillsammans med andra internationella representanter från idrottsrörelsen. Många minns säkert skandalerna kring det internationella friidrottsförbundet som 2015 fick sitt huvudkontor i Monaco stormat av fransk polis. Listan av den korruption och annat elände som pågått under många år föranledde att man började sätta strålkastarna på styrelser och deras ledarskap.

FBI

Senare samma år var det FBI som stormade det internationella fotbollsförbundets kontor i U.S.A. efter det att man meddelat att Qatar (och inte USA) vunnit kampen om VM. Mutor uppdagades och än en gång satte man styrelseledamöter med flera under luppen.

Svensk fotboll och friidrott går i bräschen

Frågan är vad man gör åt saken på nationell nivå för att få ordning på sin organisation? För det är väl ingen som är så naiv och tror att det inte förekommer i vårt land och våra förbund? Faktum är att det är två stora organisationer som inte har extern kontroll och insyn varav Riksidrottsförbundet är ett (och fackföreningsrörelsen ett annat).

10000000 träningstimmars drivkrafter

Vad driver människor till att vilja verka inom idrotten? EN gång var atleter med för att åtnjuta ära och inget mer. Idag handlar det om sponsoravtal och ett sätt att tjäna pengar. Är det inte samma drivkrafter även inom styret? Förr var det glädjen i att serva idrotten och äran i att ha en förtroendepost. Men det var kanske då på den tiden en gång för länge sedan? Drivs inte även politrucker av makt och pengar?

Olika kulturer, olika kontexter

Efter år av nationellt och internationellt ideellt arbete för idrotten är jag benägen att tro att det är olika beroende på vilken kultur och kontext man befinner sig i. Pengar är en drivkraft för väldigt många och det är nog svårt att gå tillbaka till heder och ära. Men, det hindrar inte att vi med alla medel försöker hindra korruption, svågerpolitik, mörkläggning av oegentligheter och misskötsel för att rensa upp i maktväldet. Kanske allra bäst så genom att börja i den egna farstun. I mitt fall får det bli mitt eget förbund.

Kommentera