Känslor eller förnuft

on

Jag satt och funderade över hur det kommer sig att vi ofta gör intuitiva val istället för medvetna rationella dito. Kanske inte när vi ska köpa en lägenhet men troligtvis när vi köper en hund. Förnuft eller känsla kort och gott.

Det rationella tänkandet tar tid och ganska torrt till sin natur. Du har ett problem, analysera det, tänk över alternativa vägar och val, vad kan vara optimalt, jämför olika möjliga konsekvenser o.s.v.

MAGKÄNSLA

När man går på magkänslan vet man inte alltid varför man väljer som man gör. Man går på känn och det går undan. Det märkliga är att det ofta blir rätt så länge man inte är alltför påverkad av själva kontexten vill säga. Hmmm, men hur vi uppfattar saker och ting är ju alltid kontextbundet. Ord vi läser, människor vi möter, saker vi hör – allt sätts i ett sammanhang.

valmöjlighet

En spännande sak är att vi kan välja att köpa en produkt fullt medvetna om att det är den vi vill ha. Detta bara för att en minut senare, när vi fått syn på en liknande produkt ändrar oss. När det finns en vill vi ha den, när det finns två blir det svårare för då måste vi jämföra. Hur man än vänder och vrider på värdsliga ting så blir världen relativ.

Vi blir gladare när vi får en liten överfylld skål med glass än om vi får en stor skål som är halvfull. Även om mängden är densamma. Vi är emotionella snarare än rationella….

Kommentera