Vässa tekniken

on

Vi ser men har svårt att mäta

Vi ser det med ögonen när någon har bra teknik men märkligt nog är det inte lika lätt att mäta. Kondition, styrka och rörlighet kan man mäta förhållandevis enkelt men teknikbedömning är svårare. Som domare i artisktiska idrotter får man lära sig att dra av för felaktigt utförande. En tiondel för smärre fel till högre för misslyckade moment. Jag arbetade med utveckling av Code of Points för det internationella gymnastikförbundet en gång i tiden. Att skriva reglerna var betydligt enklare än att få domare att döma på samma sätt. Observationer är ju som bekant subjektiva.

Seriefördighet eller kontinuerlig färdighet dominerar inom tävling

Gymnastik- och konståkningsrutiner kräver vad man kallar seriefärdighet. Konsten att utföra en serie av olika övningar med god teknik.  Inom uthållighetsgrenar som löpning, simning och cykling krävs istället kontinuerlig färdighet. Att teknik och utförande fallerar i de här idrotterna beror oftast på trötthet. Energin sinar med andra ord. Av den anledningen är man mycket mån om att inte ha ”parasitrörelser” det vill säga onödiga kroppsrörelser som inte fyller någon funktion utan drar energi. Man vill spara energi kort och gott.

Teknisk färdighet kan definieras som ”maximal precision med ett minimalt utnyttjande av tid och/eller energi”. 

Därför skiljer sig fitness från idrott

Många som tränar på motionsnivå gör det för att minska i fettvikt, man går på diet kort sagt i kombination med att bränna kalorier via fysisk aktivitet. Så när man som tränare önskar att göra allt man kan för att någon ska spara energi låter det som en motsats till att ”bränna så mycket som möjligt”. Så ska man strunta i att finslipa teknik för att behålla alla parasitrörelser som drar energi? Låta skidåkarens eviga kamp för att få lättare stavar vara en kontrast till motionärens allt tyngre vikter? Att banta är inte att träna. Träning ska syfta till att man bibehåller en god kapacitet eller blir bättre på något.

Att ”hinna lyfta max antal repetitioner under given tid” eller krypa ut ur träningssalen för att man gjort slut på all energi som finns, är i de flesta fall direkt ohälsosamt och har ingenting med träning att göra. 

Kommentera