Alkohol oftare minskar risken för diabetes

on

Mer alkohol bättre?

En färsk dansk cohort studie som följde 70 000 personer under fem års tid visar att hur ofta man dricker alkohol har samband med risk för diabetes. Märkligt nog visade studien att de som dricker 3-4 dagar i veckan har lägre risk än de som dricker 1 gång i veckan. Lägst risk var 14 glas per vecka för män och 9 glas för kvinnor.

Ena dagen si och den andra så

Som gjort för att någon ska säga ”ena dagen säger man si och nästa dag så”. Men icke sa Nicke, det gäller att se vad forskningsfrågan rörde sig om nämligen risk för diabetes i detta fall. Män som dricker mer än 12 glas och kvinnor mer än nio glas per vecka ökar däremot risken för alkoholberoende som är en helt annan forskningsfråga.

Slutsats från mig, det är inte fritt fram att dricka som en galning för att minska risken för diabetes. På Ylab gör vi wellnessanalyser med helhet och vetenskap som grund. Helhetsperspektivet är just det som behövs för att vi ska kunna ge våra kunder rätt råd och väg för att förbättra hälsa och pretationsförmåga. Lär mer här

REFERENS: Holst et al. (2017). Alcohol drinking patterns and risk for diabetes, Diabetologia, 1-10.

Kommentera