Diet, träning och psykisk hälsa

En ny vetenskaplig studie har undersökt hur diet och träning påverkar den mentala hälsan med utgångspunkt från hjärnans biokemiska förändringar. Hjärnan är inte färdigutvecklad innan 30 års ålder,  och forskarna ville se om det förelåg olika mat- och träningsval mellan åldersgruppen 18 – 29 år respektive över 30 år med fokus på mental hälsa.

Man fann att yngre personer gjorde motions- och livsmedelsval (exempelvis kött) som stimulerade specifika hjärnsubstanser.  De över 30 år föredrog livsmedel som triggar det autonoma nervsystemet (anti-oxidanter, koffein, högt GI, hoppa över frukost).

Ref: Begdache et al-, (2017). Assessment of dietary factors, dietary practices and excercise on mental distress in young adults versus mature adults, Nutr Neurosci,  12:11,  1-11.

Kommentera