Vända på steken snedvrider fakta

Anders Eriksson är en svensk forskare som i en av sina studier drog slutsatsen att framgångsrika personer hade tusentals timmar med övning bakom sig. Han hade studerat musiker i första hand men när den kända författaren Gladwell kom ut med sin bok Tipping Point som för övrigt var en best seller, så misstolkades studien.

10 000 timmarsmyten

Gladwell menade att i princip vem som helst kunde bli expert efter 10 000  timmars träning  oavsett inom vilket område man övade.

PÅ RIKTIGT?

Så kan det gå när man vänder på steken. ” Framgångsrika personer har ofta över tiotusen timmar med övning bakom sig” blir helt plötsligt ”alla kan bli framgångsrika bara man lägger ner minst tiotusen timmar”. SUCK….

Övning ger färdighet men viss talang och rätt förutsättningar för att nå toppen är inte helt oväsentligt. 

Kommentera