Mer fys i skolan

on

Just nu debatteras hur vi ska få barn i skolan att röra på sig mer. Det händer på Aktuellt så det är väl angeläget igen. De rapporterar att forskarna inte är överens om hur hårt, hur länge eller hur ofta träning på skoltid bör ske och viss tveksamhet hörs mellan raderna huruvida en timme som Socialstyrelsen rekommenderar är möjligt.

När man säger ”mer information så att barnen förstår varför de måste röra på sig” reser sig dock raggen på mig. Jag undrar som vanligt varför man fortfarande tror att det är förståelse som saknas. Studier har i många år visat att information inte är en framkomlig väg för att få varken barn eller vuxna att ändra sitt beteende.

Kommentera