Patienter och behandlare är inte överens om Ortorexi

on

Om ortorexi i Vårdfokus – tyck till

yvonnelin_graph-bf-bmiI det senaste numret av vårdfokus ger jag och en behandlare från Stockholms Centrum för Ätstörningar vår olika syn på Ortorexi som enligt SCÄ är detsamma som anorexi med kompensatoriskt beteende. I artikeln sägs det att patienterna själva vill använda begreppet ortorexi. Man kanske kan fråga sig varför det är så? Har de behandlare som menar att patienten har fel frågat varför? Eller har man en klar uppfattning om varför de gör så i alla fall? Vilka argument har man för att säga att man har en signifikant låg vikt? Klassificering allvarlighetsgrad Anorexi enligt BMI i DSM-5.

 

Om det är Anorexia kan man behandla – om något annat fenomen finns ingen evidensbaserad metod

Jag tolkar det som att man med fastställande av att det rör sig om Anorexi och inte något annat kan ta emot patienter och använda evidensbaserad metod för just anorexi. Hur har det fungerat?  Jag möter en hel del patienter som har det tillstånd som vi valt att kalla Ortorexi som genomgått behandling som vi anser inte fungera väl för den här gruppen. Allvarligt talat är semantiken inte väsentligt för mig eller det företag jag arbetar för. Andra får gärna tvista om detta. Problematiken är istället vad som ligger mig personligen varmt om hjärtat.

Hoppas att många drabbade svarar på hur de ser på saken för alla behandlare är här för patientens skull och inte för att föra semantiska debatter och ”ragga” patienter.  Här kommer länken där man kan läsa och ge svar. Det finns tre olika sidor. För övrigt är personen på bilden till artikeln i Vårdfokus inte en vad vi kallar ”ortorektiker”.  Ni som har det vet varför.

VAD TYCKER DU? 

https://www.vardfokus.se/tidningen/2016/nr-10-2016-10/tranar-for-attfly-angesten/

I en strid om terminologi vinner den som dör sist

Kommentera