Tai Chi sänker blodtryck, kolesterol och ångest

Fördelaktiga effekter har påvisats i studier där man använt regelbunden träning i  Tai Chi som behandlingsmetod. I en kontrollerad studie ingick 76 personer med ett blodtryck med så kallat förstastadie av högt blodtryck.

yvonnelin_VM_tai-chi-1Tolv veckors träning

Under tolv veckors tid tränade halva gruppen Tai Chi tre gånger i veckan under 50 minuter. Övriga deltagare ingick i kontrollgruppen och tränade inte. Efter uppföljningsmätning uppvisade exprimentgruppen ett signifikant lägre blodtryck men även ångestnivå. Man såg även en förbättring av kolesterolhalterna.

Bättre hälsa utan biverkningar

Tai chi under välstrukturerade former kan enligt den här studien förbättra blodtryck, lipidprofil och ångestnivåer. Fördel gentemot sedvanlig farmakologisk behandling är frånvaro av biverkningar men även att det är kostnadseffektivt såväl i ett individuellt som i ett samhällsperspektiv.

Referens:

Tsai et al., (2003). The Beneficial Effects of Tai Chi Chuan on Blood Pressure and Lipid Profile and Anxiety Status in a Randomized Controlled Trial, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 9:5, 747-754.

Kommentera