Träning förekommer i både Ortorexi och Clean Eat

on

I en artikel i BBC diskuteras Clean Eat, ett koncept som i det mesta överensstämmer med Steven Bratmans definition för Ortorexi, där huvudsyftet är att undgå sjukdom:

”Obsessive focus on “healthy” eating, as defined by a dietary theory or
set of beliefs whose specific details may vary; marked by exaggerated
emotional distress in relationship to food choices perceived as
unhealthy; weight loss may ensue as a result of dietary choices, but
this is not the primary goal”.

Yvonne Lin med Steven Bratman, grundare av begreppet Ortorexi

Bratman liksom KÄTS menar för er som inte följt debatten att Ortorexi inte är en ätstörning och att träning ingår anser man vara ett svenskt mediapåhitt. Upprinnelsen var en doktorsavhandling av Linn Hårdman (som förvisso inte hade undersökt andra länder än Sverige i sin avhandling). Nu kan man konstatera att ”hälsosam kost” i samband med träning (som faktiskt förekommer i USA och Europa) även börjas tas upp i samband med Clean Eat.

Även här talar man om tvångsmässigt ätande och att det handlar om diet som ska göra en smalare, attraktivare och minska risken för för tidig död. Något som vissa motsäger sig liksom att Ortorexi  inte heller handlar om kroppsideal. Där har grundaren av begreppet förvisso inte konsensus med andra forskare i Europa som menar att kroppsideal är en väsentlig strävan för ortorektiker.

Så jag och Ylab står fast vid att fenomenet Ortorexi, fixering vid nyttiga livsmedel idag berikats med tvångsmässig träning i syfte att få en snygg kropp och/eller förhindra sjukdom.

När det gäller att äta nyttigt och NHS rekommendationer (som stämmer väl överens med Svenska rekommendationer) bör man notera att cut down betyder begränsa och inte utesluta,  Eat lots innebär inte ”enbart” och ”get active” betyder inte hård träning utan återhämtning.

What does the NHS say?

The NHS website offers eight tips for healthy eating:

  • Base your meals on starchy carbohydrates
  • Eat lots of fruit and veg
  • Eat more fish – including a portion of oily fish
  • Cut down on saturated fat and sugar
  • Eat less salt – no more than 6g a day for adults
  • Get active and be a healthy weight
  • Don’t get thirsty
  • Don’t skip breakfast

”It’s easy to become obsessive about it,” she says.

”It can be so restrictive and there’s so much on social media that you can feel under attack if you don’t eat the right foods.”

Collins says the inference of ”clean eating” is that a vegetable-based diet will make you slimmer, fitter, more attractive, and make you live longer.

Läs hela artikeln

 

Kommentera