Katabol istället för anabol reaktion

on

Energibrist, lågt underhudsfeett, hård eller högintensiv träning i kombination med utebliven vila ökar risken för katabolism, det vill säga att kroppen bryts ned.

Detta händer fysiologiskt

Nedbrytningsprocessen innebär att glykogen (lagrade kolhydrater) och proteiner bryts ned med ökad kväve och urea som konsekvens. Kalium kan då då börja läcka ut ur cellerna vilket rubbar kroppens jämvikt. Symtomen på så kallad hyperkalemi är trötthet, muskelsvaghet och en känsla av metallsmak i munnen. Tillståndet kan konstateras vid blodprovstagning och ska utvärderas och bedömas av läkare och inte via egen uppfattning.

 

Kommentera