Psykisk ohälsa verkligen psykisk?

Kronisk trötthetssyndrom har fysiologiska avvikelser på cellnivå

Jag minns första gången när jag hörde talas om ”trötthetssyndromet” Chronic fatigue syndrome. Det var en ung kvinna som tränade på min studio som just fött barn. Hon var utmärglad och beskrev hur trött hon var och att det innebar en social olägenhet. Hon kunde somna på en parkbänk berättade hon.  Det värsta som hon upplevde var att det klassades som en psykisk sjukdom och att man inte visste hur det skulle behandlas.

Från psykisk till fysisk ohälsa

Idag har man kommit längre och kunnat konstatera att det finns en sjuklig avvikelse på cellnivå. Blodets celler är vad man närmast kan beskriva  som ”håglösa” och kroppens energistationer, så kallade mitokondrier, har en nedsatt förmåga att producera energi. Detaljerna är kanske inte unika, men faktumet att man åter igen hittar fysiologiska orsaker till det man klassificerat som psykisk ohälsa är intressant. Det är inte första gången det händer. Många psykiska tillstånd som tidigare tillskrevs uppväxt och relationer har idag får fysiologiska förklaringar.

Ortorexi har fysiologiska avvikelser som manifesteras psykologiskt

Det får mig att fundera över Ortorexi och de personer och organisationer som idag hävdar att Ortorexi inte finns. Eller anser att tillståndet är detsamma som bulimi och därmed tillhör psykiatri.  Efter femton år som behandlare känner jag mig övertygad om att problematiken finns. Jag är även tillräckligt skolad för att kunna skilja mellan semantik och problematik och har därmed full insikt i att Ortorexi inte är en medicinsk diagnos per idag. En tredje insikt är att tillståndet har fysiologiska komponenter som inte behöver härröra från vare sig en dominant mor, missbrukande far eller trasiga leksaker i allmänhet.  Tillståndet kan vara fysiologiskt betingat även om tankar och beteenden avviker från den friska normen.

Kommentera