Ätstörningar i Riksdagen

Ätstörningar inom Idrotten

Jag och Anatoli var inbjudna till Riksdagen gällande ämnet Ätstörningar inom idrotten. En pappa som genomgått den smärtsamma processen att ha två tvillingar där en blev sjuk och den andra gick till idrottsgymnasium hade dragit igång ett projekt för att få mer hjälp till behövande.

Det var välkända ord från en förälder och ett mycket bra initiativ tyckte vi. Ambitionen med rubrik Psykisk ohälsa för ortorexia atletika / idrottsanorexia kliniker kändes däremot lite tveksamt. Psykologer, psykoterapeuter och psykiater är tänkta som personal. Vi delade med oss av våra erfarenheter och hoppas att det kommer till nytta.

Intressant och välbehövligt och Ylab kommer självfallet stödja med kunskap och erfarenhet om det efterfrågas.

Kommentera