Anhöriga Ortorexi

on

Idag har det varit utbildning för anhöriga till de som drabbats av ortorexia atletika. Som så ofta är det personer som känner sig maktlösa och lider med den drabbade. Men få vet hur man ska bete sig och det är inte så märkligt.  Friska respektive sjuka sätt att tänka skiljer sig och det är därför nära till konflikt.

En del anhöriga kunde inte vara med idag så jag får hänvisa till ortorexi.nu under fliken ”anhöriga” som ger lite insikt. Boken Ortorexi säljs ännu av bokförlaget SISU om man vill förkovra sig ytterligare.  Sedan finns ju alltid Ortorexi Forum Norden på facebook.

Kommentera