Forskning om Ortorexi

Svenska institutioner till trots, så ökar nu antalet vetenskapliga studier som bekräftar kopplingen mellan  ortorexi och tvångsmässig träning.

För mig personligen och medarbetare på Ylab (som kritiserats för att vi framfört detta påstående i media) är det befriande att ortorexia atletika nu konstaterats i länder som Tyskland, Holland, Polen, Brasilien, Spanien, Portugal, U.S.A. med flera.

Det är inte ett svenskt mediafenomen, vilket några framstående universitetsproffessorer och doktorander från västkusten deklarerat tidigare. 

Ett exempel, Oberlé med medarbetare (2018) drog exempelvis slutsatsen att individer med påtagliga ortorexisymtom drivs till träning av inre motivation, i syfte att förbättra fysisk och mental hälsa. De menade att den här typen av intern motivation även leder till tvångsmässig träning som karakteriseras av tvångsmässiga behov att följa rigida scheman för högintensiv träning trots skada, sjukdom eller andra problem.

Referens; Oberle, CD., Watkins, RS, & Burkot, AJ. (2018). Orthorexic eating behaviors related to exercise addiction and internal motivations in a sample of university students. Eating and Weight Disorder, 23, (1), 67-74.

Kommentera