Mandometer metoden för ätstörningar granskas

on

SBU Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering har sammanställt studier rörande Mandometermetoden. SBU identifierade tre studier som utvärderade Mandometermetoden för behandling av ätstörningar. Enligt den ena vetenskapliga studien var metoden bättre än ingen behandling alls. Enligt övriga två studier var metoden inte bättre än andra metoder.

Företaget Mando vann upphandling för ätstörningar vilket medförde att flera ätstörningskliniker fick lägga ner sin verksamhet. När köerna är långa undrar man vilka kriterier som gällde för upphandling? Var det prislappen som gällde? Bör det inte vara behandlingsresultat när det gäller ungdomars hälsa? Är det en övertro eller brist på kunskap när man tror att allt en person med Anorexia eller Bulimi behöver är att ”lära sig” hur mycket man ska äta?

ORTOREXI

En sak är ialla fall säker, det är inte vad som passar för personer med Ortorexia Atletika. Ortorexibehandling innefattar hjälp och stöd för kost, träning, beteende, känslor och tankar vilket inte kan sammanfattas i att ”lära sig hur mycket man ska äta”. Men så är inte heller ortorexi detsamma som ätstörningar.

ÖVERVIKT

Min erfarenhet från Ylabs individanpassade wellcareprogram är att kunskap om energimängd inte räcker för de med övervikt heller, det behövs betydligt mer stöd. Inte minst med att mäta ämnesomsättning, fettvikt och allt annat man bör veta för att kunna lägga upp en vettig kost- och aktivitetsplan.

Kommentera