Kriterier för Bulimi

on

Det kom ett par frågor om vad som egentligen gäller för bulimidiagnos. I huvudsak gäller det att infria följande kriterier:

  1. Återkommande episoder med hetsätning ( ofta under cirka ett par timmar intas mycket stora mängder mat med en känsla av förlorad kontroll)
  2. Återkommande kompensatoriskt beteende i syfte att förhindra viktuppgång såsom kräkningar, laxermedel, vätskedrivande, andra mediciner som leder till viktminskning, överdriven träning.
  3. Hetsätning och kompensatoriskt beteende förekommer minst en gång per vecka under minst tre månaders sammanhängande tid.
  4. Självbild är påtagligt påverkad av kroppsvikt och form.
  5. Tillståndet förekommer inte enbart under anorektiska episoder.

Vill du läsa mer kan du hitta information i DSM-5 sidan 345 (American Psychiatric Association, 2013).

Kommentera