Sociala medier ett stöd vid okända sjuka tillstånd

Forskning säger att det kan vara positivt när man får dela andra människors hälsoerfarenheter via sociala medier  (Whiteman, 2015). Det verkar rimligt att anta att det är så och framför allt när det rör sig om ett tillstånd som inte är känt av allmänheten. Med andra ord, ett sjukligt tillstånd som ännu inte har en medicinsk diagnos.

Käringsjukan som fick stå i skamvrån

Fibromyalgi är ett exempel på detta. Under många år kallades fenomenet för käringsjuka och man ansåg att de drabbade helt enkelt var gnälliga kvinnor med låg smärttröskel. Idag vet vi bättre. Ortorexi är ett ytterligare exempel. Det dök upp som begrepp på nittiotalet i samband med Steven Bratmans bok Health Food Junkies. Han beskriver tillståndet som ett sökande efter att rena kroppen med hälsosamma livsmedel, något som han menar inte har någon relation till viktminskning eller önskan om ett specifikt kroppsideal.

Orthorexia Nervosa vs Orthorexia Athletica

Yvonne Lin med Steven Bratman, grundare av begreppet Ortorexi

När Ylab för drygt femton år sedan satte fokus på en grupp som hade en ohälsosam fixering vid att äta enbart vad man ansåg vara nyttiga livsmedel, insåg vi att de allra flesta hade träning med som ytterligare ett ”hälsosamt” inslag utöver hälsokost.  Metoden EED-12 för behandling utvecklades mellan 1994-2000 av Ylab och allt fler kom under åren som följde för att få hjälp.  Grundaren själv, forskare vid Göteborgs Universitet och Karolinska motsatte sig det faktum att bantning och träning hade något med Ortorexi att göra. Man menar än idag att det är frabricerat av svensk media. Med andra ord, livsmedels- och träningsval i syfte att forma kroppen är inte Ortorexia Nervosa enligt vissa.

Orthorexia Athletica

För mig personligen och oss andra på Ylab, bryr vi oss inte om semantiken utan arbetar dagligen med problematiken. Drabbade reser från hela landet och även andra länder för att få hjälp med sitt kost- och träningsberoende. Vårt dagliga stöd kommer från allt fler läkare och inte minst från drabbade själva. Drabbade har funnit stöd i sociala medier under en tid när vissa institutioner och kliniker hävdat att tillståndet inte finns. Sociala medier har givit tröst när man inte kan få en diagnos som ännu inte finns. Så är det medicinskt sett och helt korrekt så. Men det finns en grupp som lider och därmed även ett begrepp för detta. Så framöver blir det Lin & Grigorenko som får stå som grundare av begreppet Orthorexia Athletica.

”Orthorexia Athletica” är det namn vi givit det tillstånd för de som är fixerade vid hälsosam kost och har ett tvångsmässigt förhållande till träning.  Mer eller mindre. Vi hoppas att vi nu kan få arbeta i lugn och ro med den grupp som uppenbarligen finns. 

Läs mer http://www.ortorexi.nu

Kommentera