Många motsäger sig anti depressiv medicin

on

Moment 22

Det är ett välkänt faktum att många vägrar ta anti depressiv medicin. Det är enligt forskningsstudier snarare en regel än ett undantag. I dagens ortorektiska samhälle undviker deprimerade medicinering på grund av eventuella bieffekter och att man anser detta vara osunt. Självfallet bör man prova alla andra vägar innan man tar farmaka. För de med Ortorexia atletika handlar det om att öka fettprocenten, äta balanserat och införliva den viktiga återhämtningen efter träning vilket är just vad man sällan klarar av på grund av ångest.

Ortorexia atletika har en rad biverkningar och symtom

Om man äter och tränar så att konsekvensen blir depression torde den korrekta lösningen vara att åtgärda orsaken och inte symtombehandla. Men ibland är det nödvändigt med medicinering för att orka göra de förändringar som krävs. Visst kan det ge biverkningar men dessa finns i alla fall deklarerade, vilket är långt ifrån vad olika inköpta hälsopiller erbjuder. Efter 15 år som behandlare kan jag med trygghet säga att de biverkningar man får av den ortorektiska livsstilen är långt fler och mer skadliga än mediciner som intas under kontrollerade former.

Ibland behövs det

Kost- och träningsreglering i första hand, men när man är så ledsen att det innebär massivt lidande eller utgör en fara för ens liv, då kan medicinering vara rätt. I kombination med terapi och behandling för ortorexia atletika självfallet.

Kommentera