Bristande självtillit vanligt inom Ortorexia Atletika

on

Rigida upplägg skapar en falsk trygghet

En vanlig konsekvens av #orthorexia_athletica, det vill säga fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med tvångsmässig träning, är en alltmer bristande självtillit. Den rigida livsstilen leder till att man försakar mycket av det ”osäkra” sociala livet till förmån för den välplanerade ”trygga” träning och mathållning som man valt.

Bristande tillit till sin egen förmåga begränsar livskvalitet

Man litar inte längre på sin egen förmåga att kunna hantera okända situationer och då framför allt i situationer som kan störa ens rigida dagliga upplägg. Det finns troligtivis inget jag kan äta, det går förmodligen inte att träna där är vanliga ursäkter för att slippa oro inför att behöva klara av okända situationer.

När man inte längre tror på sin egen förmåga att klara av situationer som dyker upp förlorar man många av livets möjligheter. Att resa, tala inför publik, träffa vänner spontant och mycket mer ratas av rädsla för att det ska innebära ”fel” mat och utebliven träning.

Kommentera