#metoo traumatiska minnen

on

Känslor förstärker episodiska minnen

När vi upplever något starkt känslomässigt brukar det tendera till att förbättra minnet av själva händelsen. Kanske var det musiken som spelades första gången man förälskade sig som man minns eller så var det duken på bordet, vädret eller något annat man minns. Vi minns ofta våra händelser bättre när vi är exalterade när det händer. Minnet väcks när vi utsetts för ”cues” som samma musik, liknande duk eller då vi upplever vädret i ett annat sammanhang. Vi minns även fler detaljer än om vi inte hade varit känslomässigt påverkade.

Fasansfulla händelser påverkar minnet negativt

Men det finns undantag som kanske har en skyddande faktor men som trots det ställer till det i vårt vardagliga liv.  De som utsätts för trauma såsom övergrepp, misshandel, våldtäkt eller en olyckshändelse,  har som regel ett mycket starkt emotionellt påslag under själva traumat. Att vara så starkt påverkad av exempelvis skräck, förnedring, maktlöshet, avsky eller  liknande,  leder dessvärre ofta till att vi bristfällig information om själva händelsen och dess förlopp.

Det blir en diffus och otydlig inlagring i minnet där detaljer suddats ut. Specifika ”cues” som är kopplade till den faktiska händelsen saknas därmed varmed ospecifika signaler kan väcka obehagliga minnen kopplade till händelsen.  Att inte veta vad som helt plötslig skapar ångest eller depressiva tankar gör det svårt för den drabbade att kunna fungera fullt ut i sociala sammanhang. Den som inte vet vad som triggar igång traumats känslor kan inte heller undvika att utsätta sig för dessa.  Ofta kommer paniken under nattens drömmar.

PTSD

Post Traumatiskt Stress och depression är några av de tillstånd som kan karekteriseras av att starka emotioner kolliderar med rationella tankar. De minnen som sköjer över den utsatta kommer oväntat, har få deltaljer men starka känslor. Lika lite som man kan hjälpa en deprimerad med att belysa allt som man borde vara glad över kan den som utsatts för övergrepp tänka rationellt gällande sitt trauma.  I mitt dagliga arbete på #ylab möter jag tyvärr många som utsatts för ett omänskligt lidande som är svårt att att beskriva i ord. Men det är just ord som hjälper.

De som lidit mest syns sällan på #metoo

Att prata om det hjälper men framför allt behöver man proffessionell hjälp för att minnas, förstå, lindra och gå vidare i livet. Detta är något att tänka på i dessa #metoo tider när många berättar om sina svåra upplevelser. Tyvärr är det nog även så att de som drabbast värst och har de djupaste av trauman, inte berättar om sina upplevelser. Främst för att man helt enkelt inte kan minnas allt eller så mäktar man inte med konsekvenserna av att medvetet söka efter interna triggers som väcker fasansfulla känslor igen. Deras berättelser förblir ofta stumma. 

 

Kommentera